Digital marknadsföring, varumärkesbyggande och webbdesign, det är bara några av de saker jag sysslar med. Jag har skapat denna blogg för att kunna dela med mig av mina kunskaper inom dessa ämnen. Det för andra företag så väl som för intresserade privatpersoner. Utöver det så är denna blogg även för mig, för att kunna sätta mina tankar och idéer på pränt så att säga.

Så utöver att det kommer komma inlägg om ovan ämnen, så kommer det även komma personliga inslag. Bland annat om mitt privata liv, mitt jobb, mina andra intressen. En blogg är ju lite av en personlig dagbok på nätet ibland. Nu kommer jag kanske inte djupdyka i privatlivet, utan det kommer mest handla om digital marknadsföring, varumärkesbyggande och webbdesign. Dock tror jag på att en bra och intressant blogg innehåller många olika delar. 

Jag bor för närvarande i en större stad, i en lägenhet som jag delar med min flickvän. Drömmen om ett hus finns givetvis. Intressen utöver ovan nämnda är bland annat att resa, betta på fotboll, läsa bra böcker och se på tv-serier. 

Vad är sökmotormarknadsföring (SEM)?

5 May 2023

Sökmotormarknadsföring (SEM) är en metod för marknadsföring och reklam för att hjälpa företags innehåll att rankas högre bland sökmotortrafiken. Precis som sökmotoroptimering (SEO), hjälper sökmotormarknadsföring företag att förbättra hur innehåll rankas av sökmotorer.

SEM hjälper företag att uppmärksamma publiken på sina produkter och tjänster genom betald sökmotorannonsering. SEM är en onlinemarknadsföringsstrategi där organisationer köper riktat annonsutrymme överst på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Detta tillvägagångssätt skiljer sig från SEO, som fokuserar på att optimera innehåll för sökmotoralgoritmer så att innehållet rankas högt på SERP.

Google, Bing och Yahoo är de mest populära sökmotorerna. Var och en använder en auktionsprocess för att avgöra var SEM-annonser rankas på deras SERP.

SEO vs. SEM

SEO och SEM använder många liknande taktiker; dock är de tydligt olika metoder för att ranka högt på en SERP.

SEO

SEO är metoden att strukturera innehåll så att det rankas högt i organiska sökresultat, som är obetalda innehållslistor på en resultatsida. De viktigaste aspekterna av SEO inkluderar följande:

 • Den bygger på den begränsade kunskapen om de hemliga rankningsfaktorerna, även kända som signaler, som sökmotorer som Google använder.
 • SEO-metoder förändras ständigt för att hålla jämna steg med de algoritmer som sökmotorerna använder.
 • SEO-drivna resultat rankas direkt under betalda sökningar.
 • Framgångsrik SEO bygger på att skapa användbart, auktoritativt och pålitligt innehåll.

SEO-utövare vidtar åtgärder som följande:

 • öka antalet externa webbsidor som länkar till en sida, även känd som bakåtlänkar;
 • identifiera och lägga till relevanta nyckelord till innehåll;
 • utöka förtroendesignaler baserade på webbplatsens säkerhet, kumulativ webbplatstrafik och
 • användarengagemang; och
  säkerställa att webbplatsen ger en bra användarupplevelse (UX).

SEM

SEM fokuserar till stor del på att använda betald reklam för att öka trafiken genom tjänster som Google-annonser eller Bing-annonser. Följande är nyckelaspekter av SEM:

 • Den bygger på sökordsanalys. Marknadsavdelningar identifierar nyckelord som kan dra användare till en webbsida. Liksom SEO-utövare använder sökmotormarknadsförare sökordsforskningsanalys och verktyg för att identifiera nyckelordsfraser som publiken söker efter. De köper sedan annonsutrymme på resultatsidorna från sökmotorleverantören för de söktermer de vill rikta in sig på.
 • SEM-betalda sökresultat hamnar högst upp i SERP.
 • SEM drar nytta av webbsidor som är lätta för sökrobotar att skanna och inkluderar förtroendesignaler som att länka till andra webbplatser.

Hur SEM fungerar

Sökmotormarknadsförare identifierar först sökord med stora sökvolymer och köper sedan annonsutrymme på SERP:erna för dessa sökord. Dessa kampanjer betala per klick (PPC), vilket innebär att marknadsföraren betalar sökmotorleverantören varje gång en användare klickar på sin annons. För organisationer som säljer produkter och tjänster bör intäkterna från kunder som köper produkter som de kommer åt via SEM-annonsen uppväga kostnaden för PPC.

SEM-annonser placeras överst i en SERP, ovanför de organiska resultaten som genereras av SEO. De liknar organiska resultat och inkluderar följande egenskaper:

 • rubriker eller rubriktaggar;
 • sammanfattningar av webbsidans innehåll, känd som metabeskrivningen;
 • uppmanar till handling, det vill säga text som inspirerar besökare att göra en viss åtgärd, som att köpa en produkt eller prenumerera på en tjänst; och
 • URL-hyperlänkar.

Vikten av SEM

SEM-märkningsstrategier är viktiga av följande skäl:

 • Digital marknadsföring. Köp online är ett av de mest populära sätten som kunder handlar. SEM-kampanjer försöker utöka räckvidden för digital marknadsföring genom att identifiera och använda sökord som kommer att locka de personer som mest sannolikt är intresserade av marknadsförarens produkt eller tjänst. I huvudsak är SEM-kampanjer inriktade på de mest lönsamma sökorden.
 • Höga konverteringsfrekvenser. En av de största fördelarna med SEM-marknadsföring är att de placerar en organisations produkt mitt framför kunderna när de är redo att göra ett köp. Till exempel, genom att köpa en annons för ett produktsökord - "matberedare", till exempel - kommer kunder som vill köpa en matberedare online att se företagets produktannons först. Med SEM finns det en god chans att de besökare som klickar på en annons vill göra ett köp, vilket ökar en organisations kundkonverteringsfrekvens och optimerar kundernas köpavsikt.
 • Fart. En SEM-strategi driver ofta ökad trafik snabbare än SEO, vilket kan kräva långa tidsperioder för att analysera sökord och forma innehåll till SEO-forskning. SEM placerar produkter och tjänster rakt framför kunderna omedelbart genom att placera dem i toppen av SERP.
 • PPC-modell. PPC-modellen, som liknar modellen för kostnad per engagemang, är en kostnadseffektiv strategi som gör det möjligt för organisationer att bara betala när deras annons klickas. Organisationer kan också kontrollera exakt hur mycket de spenderar genom att ställa in en högsta kostnad per klick (CPC) och daglig budget.
 • Ökade organiska rankningar och förtroendesignaler. Ökad trafik till en sida genom betalda annonser ökar i slutändan den totala trafiken till en sida och förbättrar förtroendesignaler som rankas av Google. Om en produkt presterar tillräckligt bra genom en SEM-kampanj kan den rankas högt på en SERP organiskt, vilket gör SEM inte längre nödvändigt.
 • Segmentering. Förutom nyckelord kan SEM-kampanjer styra vilken geografisk plats, språk och onlinebeteende som ska riktas in på, vilket säkerställer att de bara når de användare som kan vara intresserade av deras produkt eller tjänster.
 • Djup insikt. Verktyg som Google Analytics ger organisationer mycket detaljerade rapporter om tillståndet och utvecklingen av deras SEM-kampanjer i realtid. Detta ger användbara insikter om hur SEM-kampanjannonser presterar, vilket hjälper organisationer att analysera hur de kan förbättra sin kampanj.

Nackdelar med SEM

SEM har också några nackdelar och utmaningar, inklusive följande:

 • Kostnad. Även med kostnadseffektiva modeller som PPC kan SEM bli dyrt med tiden, eftersom organisationer måste betala varje gång deras annons klickas på. Med SEO finns inga klick- och rankningsrelaterade kostnader.
 • Konkurrens. Beroende på kampanjens målgrupp kan det bli utmanande och dyrt att köpa annonser och säkerställa topplaceringen i toppen av SERP. En ökning av företag som konkurrerar om den högsta annonsplatsen gör att CPC och relaterade kostnader ökar.
 • Kundförtroende och annonsblockerare. Många kunder tycker inte om eller litar på annonser och blockerar dem med annonsblockerare. Annonser kan ses som störande och mindre pålitliga än tekniker för inkommande marknadsföring, som genererar organiska sökresultat.


SEM sökordsforskningsstrategier

Framgångsrika SEM-strategier är beroende av att identifiera och köpa annonsutrymme på de mest effektiva sökorden och långa sökordsfraser relaterade till en produkt eller tjänst. SEM-sökordsforskningsstrategier är baserade på sökordsavsikt, ibland kallad sökaravsikt. Sökordsavsikt hänvisar till vilken åtgärd en användare sannolikt kommer att vidta när de söker efter ett specifikt sökord. SEM-strategier fokuserar på att identifiera och använda sökord som med största sannolikhet får en användare att göra ett köp.

Flera verktyg hjälper marknadsförare att identifiera de viktigaste sökorden, inklusive dessa sex:

 • Clearscope
 • Google Ads sökordsplanerare
 • Google Trender
 • Sökordsverktyg
 • Semrush
 • SpyFu

Framgångsrik sökordsforskning kan också hjälpa SEM-marknadsförare att identifiera och undvika negativa sökord. Det här är sökord som sannolikt inte kommer att rankas högt på sökmotorernas resultatsidor och attraherar potentiella kunder.

Hur fungerar Google Ads?

28 Apr 2022

Google Ads är en onlineannonseringslösning som företag kan använda för att marknadsföra sina produkter och tjänster på Google Sök, YouTube och andra webbplatser på hela webben. Det är helt enkelt en form av digital marknadsföring. Du kan som annonsör välja specifika mål för dina annonser. 

Dina annonser, via Google Ads, de visas då människor söker online efter de produkter och tjänster du erbjuder. Google Ads bygger på smart teknik som ser till att dina annonser visas för potentiella kunder just i det ögonblick då de är redo att agera.

Du betalar bara när personer interagerar med din annons, som att klicka på den eller ringa till ditt företag.

Det finns tre grundläggande kampanjtyper i Google Ads:

 • kampanjer i söknätverket – vanligtvis annonser i textformat som kan visas på sökresultatsidorna på Google när någon söker efter en produkt eller tjänst som liknar din
 • kampanjer i Display-nätverket – vanligtvis annonser i bildformat som kan visas på webbplatser och i appar som dina kunder besöker
 • videokampanjer – vanligtvis annonser i form av sex eller 15 sekunder långa videor som visas omedelbart före eller i YouTube-innehåll

Olika former av marknadsföring

18 Dec 2020

Marknadsföring, det är något som funnits bra länge, men i olika former. Förr i tiden var det mun till mun metoden som fungerade, senare kom det annonser i tidningar, reklam på tv och så den digitala marknadsföringen. Marknadsföring i sig är konsten att öka kännedom och preferens kring ett företag, vara eller tjänst, i syfte att öka omsättningen.

Vad man får och inte får göra inom marknadsföring

Det är viktigt att du känner till vad du får och inte får göra när det kommer till marknadsföring. Det finns en lag som heter marknadsföringslagen. All marknadsföring styrs av den lagen och syftet är att undvika vilseledande och/eller aggressiv marknadskommunikation.

Denna lag gäller både produkter och tjänster samt att den gäller för alla företag som kommunicerar med konsumenter i kommersiellt syfte.

Marknadsföringslagen i korthet:

 • Din marknadsföring ska inte kunna missuppfattas för någonting annat än just marknadsföring/annonsering.
 • Avsändaren måste framgå – du måste vara tydlig med att det är du som annonserar.
 • Du får inte använda falska påståenden.
 • Du får inte utelämna väsentlig information som blir vilseledande.
 • Du får inte göra väsentlig information obegriplig.

Olika marknadsföringstyper

Det finns som sagt flera olika former av marknadsföring. Här är en del om dem i korthet.

Massmarknadsföring

Massmarknadsföring, är en av de mest klassiska typerna av marknadsföring. Inom denna typ så segmenterar man inte målgruppen särskilt detaljerat. Den är även oftast helt eller delvis analog. Denna typ av marknadsföring sker ofta via tv-reklam, radioreklam, printannonser, direktreklam, tunnelbanereklam och gatupratare.

Mässor och event

Att delta på mässor och event är ofta ett effektivt sätt att göra reklam om du sysslar med Business to business, B2B. Alltså att du säljer produkter eller tjänster till andra företag.

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring är det som sker på nätet, alltså online. Det är enklare att nå rätt målgrupp med denna typ av marknadsföring. Dessutom kan man mäta resultatet.

Området digital marknadsföring är stort i sig och består av flera olika varianter.

Eftersom området digital marknadsföring är stort i sig, är det hög tid att vi går igenom de olika varianterna av digital marknadsföring.

Bland annat består digital marknadsföring av dessa varianter:

 • Sökmotormarknadsföring
 • SEO/Sökmotoroptimering
 • SEM/PPC
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Displaymarknadsföring
 • Native – marknadsföring i artikelformat
 • Innehållsmarknadsföring
 • Affiliatemarknadsföring

Sökmotoroptimering

13 Dec 2020

Även om du har en grym webbdesign och en intressant hemsida, så betyder det inte så mycket om du inte får några besökare. Folk söker ju gärna efter det de letar efter på Google. Så det är där du vill synas. Det kan du göra genom att satsa en del på SEO eller sökmotoroptimering.  Genom att göra rätt sorts SEO kan du snabbt nå ut till rätt målgrupp så väl som till potentiella kunder, som vill köpa dina varor eller tjänster.

Inom SEO är det en del att tänka på. Därför är det många som gärnas anlitar en mediabyrå eller liknande för att göra denna åt sig. SEO står för engelskans Search Engine Optimisation. Det är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker som man kan använda sig av för att få en hemsida att synas högt upp i sökningar på sökmotorer som Google.

Bland annat gäller det att placera sökord och sökbegrepp på rätt sätt. Ju bättre SEO du har gjort, desto bättre rankar din sida, alltså att den kommer högre upp i sökresultat på Google och i andra sökmotorer. Större relevans på sökord ger bättre chans att nå din exakta målgrupp.

SEO kan delas in på två olika sätt. Dels finns det som heter ”on site” som handlar om strukturen på webbplatse. Sedan finns även ”on page” som är optimering av enskilda sidor samt ”off page” som mest handlar om att få länkar från andra webbplatser.

Sökmotoroptimering är ett av de mest kostnadseffektiva sättet att marknadsföra en hemsida eller webbplats på.

Marknadsföring med hjälp av influencers och affiliates

27 Nov 2020

Idag är det inte ovanligt att jobba med marknadsföring på olika sätt. En del väljer att samarbeta med influencers, andra riktar sig mot affiliates. Båda delar handlar mycket om att få nya sätt att få besökare till sin sida. Den som har en egen blogg eller hemsida, kan agera som affiliate. Då kan man samarbeta med andra företag och så att säga göra reklam för deras produkter, via ett partnerprogram. Inom affiliate är det vanligt att göra reklam för skönhetsvård, casinon, kläder och mycket mer. Just casinobranschen växte sig stor under en period och affiliates kunde göra reklam för casinon, läs mer om det här. Klickade besökarna då på affiliatens länk, så fick personen betalt. Idag är det dock vanligare att samarbeta med influencers, för att få en större räckvidd.

Hitta rätt influencers

Samarbeten i marknadsföringssyfte är något som är bra för både företagaren och influencern. Det gör att företaget kan synliggöra sin tjänst eller produkt och influencern får betalt för jobbet de lägger ned på att marknadsföra.

Det är smart att samarbeta med någon som har stora sociala kanaler, men det finns några punkter att tänka på. Bland annat bör du fundera på vilken vilka influencers du vill samarbeta med. Kolla av vilka influencers som har en målgrupp som intresserar sig för din tjänst eller produkt. Kontrollera också att personen du tänker ett samarbete med verkligen har det antal följare som påstås.

Om du funderar på att använda dig av det som kallas influencer marketing är det viktigt att du följer reglerna för att framstå som seriös. Det går inte längre att erbjuda en produkt gratis till en bloggare i utbyte mot ett inlägg. Idag kostar seriösa samarbeten pengar.  En ökad medvetenhet samt en större reglering av branschen gör att ett samarbete förväntas gå professionellt till, både från företaget och influencerns sida.

Vilka kanaler fungerar bäst?

Det hela handlar så klart om vad du är för typ av företagare. Ser man till e-handel så brukar de allra flesta kanaler ge bra resultat. Sedan beror det så klart på vad du har för fokus. Om du vill ha fta räckvidd, engagemang, försäljning, budskap eller ett fokus på länkar. Det sistnämnda talar för sig själv –det är bloggar som gäller. För dom fyra förstnämnda fungerar samtliga andra kanaler.

De kanaler vi talar om då utöver bloggar är Intstagram, Youtube, Podcast och Facebook.

Välj samarbeten med omsorg

Då nfluencers själva väljer sina samarbeten med omsorg så bör även du som företagare göra det. Det har kommit skärpta regler för reklam så det är mycket viktigt att det tydliggörs så snart det är ett sponsrat inlägg. Det för att få en ökad transparens och för att undvika smygreklam. Det influencern lägger ut i sina kanaler är med andra ord något de måste kunna stå för och därför är det viktig att produkten eller tjänsten går hand i hand med deras värderingar. Så det gäller att du och personen du samarbetar har förtroende för varandra.

Marknadsföring via sociala medier

26 Nov 2020

Sociala medier är ett viktigt verktyg för digital marknadsföring. Du kan med hjälp av dessa marknadsföra din produkt eller tjänst. Du kan även använda dig av e-post, forum och andra webbplatser för att göra digital marknadsföring. Just att välja att synas i sociala medier kan både var billigt och effektivt om du gör det på rätt sätt. 

Det är bra med sociala medier eftersom det är en lättillgänglig kanal. Sociala medier är ett snabbt och enkelt sätt för att få uppmärksamhet till en produkt. Bara du ser till att förmedla budskap som användarna uppskattar och vill dela.

Sociala medier med flest användare

Det finns grymt många olika sorters sociala medier. Dock finns det några som är bland de mest populära, med flest användare. Här nedan listar jag några av dem.

 • Facebook

Används som ett socialt nätverk för både privatpersoner och företag med möjlighet att till exempel göra en Facebook-sida för din verksamhet och dela sponsrade statusuppdateringar.

 • Twitter

Twitter används för att göra statusuppdateringar med en text på max 140 tecken. Kända profiler med många följare har stor räckvidd.

 • Instagram

Används som ett socialt nätverk med fokus på att dela bilder. Under 2015 uppkom möjligheten till annonsering på Instagram i Sverige.

 • LinkedIn

Används som ett socialt nätverk för yrkesverksamma personer i arbetslivet och fungerar som en rekryteringsportal för företag. Fungerar bra för B2B-marknadsföring.

 • Snapchat

Används för att skicka bilder eller videoklipp med texter som visas för mottagaren under en begränsad tid. Snapchat är en kanal för yngre personer.

Välj rätt kanal

Du bör välja en, eller max två kanaler inom sociala medier för att marknadsföra dig via. Det an annars bli svårt att alltid uppdatera ditt innehåll. Se alltid till så att du förhåller dig till din målgrupp och välj det som du vet eller tror att dina potentiella kunder använder.

Se till att hålla ditt innehåll uppdaterat och kommunicera aktivt med dina kunder och besökare. Se även till att hålla dig uppdaterad om sociala medier, eftersom att det ständigt sker förändringar. 

Se till att sticka ut från mängden av annonsörer i social medier och lyft fram unika, roliga, känslosamma saker, så att ditt innehåll inte bara scrollas förbi!

Börjat lyssna på ljudbok

23 Nov 2020

Något jag har fått upp ögonen för, eller öronen, det är ljudböcker! Jag har alltid älskat att läsa, både fiktiva romaner och fackböcker. Har varit lite anti att lyssna på dem, har velat läsa själv. Men, så fick jag för ett tag sedan gratis dagar på en sån ljudbokstjänst och tänkte att, asch, jag testar väl! Och jag fastnade! Fördelen med att lyssna på böcker, det är ju att det går göra när som. Man kan göra annat under tiden medan man lyssnar. Som att laga mat, städa, köra bil. Det går inte att göra om man har näsan i en bok. Sedan är det ju så att en ljudbok har man alltid med sig, i mobilen. Den väger inget extra. 

Så ja, jag har ändrat uppfattning, en hel del! Nu har jag precis börjat på Outlander-serien. Min flickvän "tvingade" mig att se dem på tv, det är ju även en serie numera. Men jag tyckte faktiskt om den. Så känner nu att jag även vill läsa böckerna som den baserats på, då jag hört att de skiljer sig åt. 

Att bygga ett varumärke

3 Oct 2020

De allra flesta kan direkt säga vad det är för företag bakom det gyllene m:et på bilden ovan. Det eftersom att detta företag har byggt ett starkt varumärke och är därmed förknippat med just sitt M. Självklart är det McDonalds. Att bygga ett varumärke för sitt företag är viktigt. Det säger en hel del om företaget i sig samt att det är viktigt för att nå ut. 

Många logotyper idag är så väl förknippade med företaget att det räcker se bilden på dem för att veta vem som står bakom det. 

Att tänka på och bygga sitt varumärke är minst lika viktigt för ett litet bolag, och det är viktigt att i ett tidigt skede förstå och använda sig av, att det är du, som ägare eller VD som är starten på bolagets varumärke. Fundera på vad det är för känsla du vill förmedla.

Målet är alltid att få den bild man vill förmedla (identitet) att vara i fas med den bild som folk har av en (image).

Börja bygga ditt varumärke

Du börjar redan med namnet på ditt bolag att bygga varumärket. Ditt val av namn påverkar en hel del. Det är fördel om du har ett kort namn, som är lätt att komma ihåg. Ett bra företagsnamn ska vara unikt och det bör skilja sig från konkurrenter. Det bör även säga något om ditt företag, eller om dina produkter eller tjänster. 

När du har ett namn, glöm inte profilen. Du bör få till varumärket visuellt. Det handlar då om grafisk profil eller designprogram. Grafiska profilen appliceras på allt från visitkort till inredning eller profilsaker.

Ofta är den viktigaste delen av den grafiska profilen är logotypen. En logga kan vara bild eller ord, som Googles färgglada bokstäver eller Apples äpple.

Logotypen är väldigt viktig eftersom den är lätt att känna igen och komma ihåg. Den kan också i sig berätta något om varumärket.

På många sätt så handlar allt i ditt varumärkesbyggande om att positionera dig. Var konsekvent i all din kommunikation. Stärk den bild ni vill förmedla om ert företag till omvärlden. Detta ska prägla er hemsida, er marknadsföring, kontakterna med kunden och allt ni gör.

Hur fungerar digital marknadsföring?

21 Aug 2020

Digital marknadsföring är något som har blivit allt viktigare att man gör. Det är ett sätta att marknadsföra sig på via digitala kanaler. Målsättningen som man har med det är att kunna få in fler affärer, bygga sitt varumärke eller för att kunna ge en bra service till sina potentiella eller befintliga kunder

Att marknadsföra sig digitalt är bra eftersom det även skapar mer möjligheter för företagare. Det då de kan rikta sin marknadsföring mot olika kanaler så väl som mot olika enheter. De vanligaste typerna av digital marknadsföring är sökmarknadsföring (SEM), displayannonsering, annonsering via sociala medier och sökmotoroptimering (SEO).

Marknadsföring nu och förr

Om man ser tillbaka i tiden så räckte det ofta gott och väl att ett företag hade en tidningsannons i en eller flera tidningar och man fick kunder på det. Idag är det fortfarande möjligt att marknadsföra sig ”offline”. Alltså via tv, radio och tidningar av olika slag. Men det kräver en ganska så stor marknadsföringsbudget. Det på grund av att det finns ett begränsat antal platser att synas på och då sätts priserna därefter

Idag är det ofta så att den digitala marknadsföringen är billigare. Men där är problemet istället att det finns allt för många platser att synas på. Då kan det vara svårt att veta var man ska synas.

Att lyckas med digital marknadsföring kräver en hel del engagemang. Men det finns många bra fördelar att investera i marknadsföring via digitala kanaler. Genom att göra det så kan du nå rätt målgrupp, samt då direkta interaktioner och resultat. Det går även att mäta insatserna du gör.

Olika typer av digitala marknadsföringskanaler

Det finns idag olika typer av marknadsföringskanaler på nätet. Det kan kännas som rena rama djungeln. Det finns flera etablerade kanaler att använda, men det tillkommer ständigt nya. Det man bör satsa på är någon av desa:

 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • Sökmarknadsförings (SEM)
 • Annonsering via sociala medier – främst Facebook och Instagram

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering är det självklara valet om det är så att du vill arbeta långsiktigt med er synlighet på nätet. SEO handlar om att webbplats på ett sådant sätt att den syns bättre i det organiska resultatet på sökmotorer.

Sökmarknadsföring (SEM)

SEM handlar om betalda annonser för att synas på vissa sökord i motsats till SEO som handlar om att optimera sin närvaro i sökmotorernas organiska träfflista. SEM har en stor fördel och det att du omedelbart få resultat. Men slutar du betala, så slutar du synas.

Annonsering via sociala medier

Sociala medier är en annan populär kanal för att marknadsföra sig på nätet. Det finns många alternativ, så som annonsering på Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Snapchat och Twitter samt många fler därtill. Att välja rätt digital marknadsföringskanal är inte helt lätt och många gånger är det bästa alternativet att arbeta med en mix.