Hur fungerar Google Ads?

Google Ads är en onlineannonseringslösning som företag kan använda för att marknadsföra sina produkter och tjänster på Google Sök, YouTube och andra webbplatser på hela webben. Det är helt enkelt en form av digital marknadsföring. Du kan som annonsör välja specifika mål för dina annonser. 

Dina annonser, via Google Ads, de visas då människor söker online efter de produkter och tjänster du erbjuder. Google Ads bygger på smart teknik som ser till att dina annonser visas för potentiella kunder just i det ögonblick då de är redo att agera.

Du betalar bara när personer interagerar med din annons, som att klicka på den eller ringa till ditt företag.

Det finns tre grundläggande kampanjtyper i Google Ads:

  • kampanjer i söknätverket – vanligtvis annonser i textformat som kan visas på sökresultatsidorna på Google när någon söker efter en produkt eller tjänst som liknar din
  • kampanjer i Display-nätverket – vanligtvis annonser i bildformat som kan visas på webbplatser och i appar som dina kunder besöker
  • videokampanjer – vanligtvis annonser i form av sex eller 15 sekunder långa videor som visas omedelbart före eller i YouTube-innehåll
28 Apr 2022